Psalmy

zobacz galerię prac inspirowanych piękną poezjąBiblijną

Kolorowe Psalmy to próba jeszcze jednego tłumaczenia pięknej i wzniosłej poezji biblijnej. Kolor odświętny pląsa i błyszczy w rytmie modlitwy uwielbiającej, pokutnej i pełnej nadziei na błogosławieństwo.